girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda
Emigracja
 =================
wersja obrazkowa
=========================
 Targowski Michał z żoną (str. 120; 121 Albumu)
 Treutler Jerzy
AUSTRALIA   Australia
wino
wino
wino
 Schopper z d. Czarnek Maria
 Żółtowska Paulina
   AUSTRIA   Austria
 Borowski Adam junior
 Français Bielińska Agnieszka

         BELGIA        Belgia
 Targowski Juliusz BRAZYLIA   Brazylia
  Dunin Danuta EMIRATY AR.   Emiraty Arabskie
 Chautard z d. Łempicka Aleksandra  > Paryż
 
Kamiński Piotr
 Łempicki Jacek, Krystyna, Anna > Paryż
      FRANCJA     Francja
 Moors z d. Borowska Ewa     HOLANDIA    Holandia
 Belina Prażmowski Lech
 Bero Marek
 Bieliński Stanisław, syn Tadeusza
 Chautard Fryderyk [z Francji]
 Tellos z d. Żółtowska Marta
 Zaleski Maciej
      KANADA     Kanada
  Bukowiński Władysław KAZACHSTAN   KAZACHSTAN
  Kamiński Andrzej
 Wietrzykowski-Meissner Wojciech

 Wietrzykowski Teodor > Rymscheid
 Winddorf [Wietrzykowski] > Dortmund
      NIEMCY      Niemcy
 Dzieduszycka Maria
 From Bolesław z żoną
 Kłoczkowski Henryk, Witold z żoną
 Kowalska Maria z d. Werla (str. 130; 131 Albumu)
 Treutler Roman
 Treutler Zdzisław senior [powrócił]
 Trevis [Trzewiczkowska] Lucyna z d. Treutler
      USA     USA
 Imiołczyk Maciej
 Kłoczkowski Henryk > USA
 Kraiński Jerzy
 Messing Joanna z d. Woyciechowska z mężem
 Stobiecka Maria
 Tomczak Marta, Paweł, Tomasz
 W. BRYTANIA   Wielka brytania
 T


kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl

 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016