girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda
Klepsydry i nekrologi
 =====================

 Beck Anna Maria - 2015

 Bojanowska Zofia - 2012
 Bojanowski Józef - 2015
 Dzieduszycka Izabela - 2020
 Grabiński Aleksander - 2016
 Jabłoński Józef - 1896
 Kowalska Maria - 2015
 
Łempicka Krystyna (Christine) - 2020
 Łempicka Maria - 2022
 Łempicka Maria - 2023 (w 1 rocznicę w "Tyg. Powsz.")
 Łempicki Jacek (ojciec) - 2000
 Łempicki Jacek (syn) - 2021 - msza pogrzebowa
 Motty Marceli - 1898
 Niepokoyczycki Stefan - 1920
 Przyłucka Jadwiga - 2009
 Przyłucka Jadwiga - 2009 [mowa pogrzebowa]
 Szczawiński Hipolit - 1893
 Szczotkowski Zygmunt - 1943
 Targowska Renata - 2016
 Treutler Małgorzata - 2013
 Trzetrzewińska-Gaj Irena - 2018
 Wietrzykowski Teodor - 1923
 Wietrzykowski Teodor - [Kurier Warszawski - 79/1923]
 Wietrzykowski-Meissner Wojciech - 2008
 Wietrzykowski Wacław - 1927
 Wietrzykowski Włodzimierz - 1916
 Woyciechowska Anna - 2017
 Wojciechowska Regina - 1898
 Zaleski Maciej - 2015
 Zalewski Andrzej - 2011
 Zalewski Jerzy - 2020
 Zalewski Zygmunt - 1910
 Zielińska Anna - 2014
 Żerański Ludwik - 1905
klepsydry
wino
wino


kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl

 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016