girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda girlanda
Świadecta Szkolne i Uczelni Wyższych
  ============================

Bielińska Jadwiga - 1927
Borowski Adam - 1928

Gołuchowska Seweryna - 1850-1852
Jagielski Edward - 1866
Łempicka Maria - droga: 1945-1973
Łempicki Jacek - droga: 1943-1961
Przyłucki Eugeniusz [list pochwalny] - 1917
Szczotkowska Anna [klasa I] - 1936/37
Szczotkowska Anna [klasa II] - 1937/38
Szczotkowska Anna [klasa III] - 1938/39 (półroczne)
Szczotkowska Anna [klasa III] - 1938/39 (roczne)
Szczotkowska Anna [Abschluszeugnies] - 1942
Szczotkowka Anna [maturalne] - 1945
Szczotkowska Anna [dyplom farmacji] - 1949
Szczotkowski Zygmunt [matura] - 1895
Szczotkowski Zygmunt [studia] - 1900
Treutler Roman [praktyki - Mianocice] - 1923
Wietrzykowski Piotr - 1827
Wietrzykowska Maria Eustachia - 1903
Wietrzykowska Zofia - 1901
Woyciechowski Ksawery Stanisław - 1891
Zieliński Henryk [matura] - 1938
Zieliński Henryk [kapral rezerwy] - 1939
Zieliński Juliusz [szkoła podst., kl. I] - 1961
Zieliński Juliusz [podporucznik rezerwy] - 1979
Zieliński Juliusz [porucznik rezerwy] - 1988

szkola
wino
wino


kontakt:
Maria Łempicka: marlempicka@gmail.com
Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl

 

Copyright © Piotr Wietrzykowski 2016